Hjem

Mick Aspen Melby

Dirigent, sanger og pedagog

Foto: Bård Gundersen

Aktuelt


Fullført Praktisk-pedagogisk utdanning

Våren 2019 fullførte Mick videreutdanning i pedagogikk ved Norges musikkhøgskole.


Grex Vocalis til Italia

11.-18. juli 2019 drar Grex Vocalis på turné til Venezia-regionen i Italia. Mick er med som en del av koret, men skal også dirigere et par av stykkene,

samt være solist på Griegs salme Guds sønn har gjort meg fri. 


Choriolis

I januar 2019 overtok Mick som dirigent for Choriolis, et blandakor i Oslo. Kontakt


Jeg kan kontaktes på flere måter:


Telefon: 99499463

E-post: mick@mick.no

Facebook: https://www.facebook.com/mimelby

Instagram: @mimelby