Dirigent

Mick Aspen Melby

Dirigent og sanger

Dirigenten

Mick har sin utdannelse fra Norges Muskkhøgskole i Oslo. Fireårig bachelor, og toårig master i kordirigering, med henholdsvis Vivianne Sydnes og Grete Pedersen som lærere. Som en del av mastergraden hadde han også veiledning av Are Sandbakken. 


Mick har vært visedirigent i Den norske Studentersangforening, under Carl Høgset som dirigent. En tilsvarende rolle har han også hatt i Grex Vocalis, og Mick har dirigert noen av stykkene på mange av konsertene de siste årene. Grex Vocalis var også eksamenskor som avslutningen av bachelorgraden, og på én av to konserter i mastergraden. På den andre konserten dirigerte Mick Det norske solistkor. 


I tillegg til å jobbe som dirigent for ulike kor i Oslo-området, har Mick jevnlig seminar og workshops med andre kor. 


Siden sommeren 2016 har Mick vært musikalsk leder for "Kanalen - et spel om Støa kanal" som settes opp hvert annet år i Trysil. Spelet handler om tømmerfløting i Trysils dype skoger på midten av 1800-tallet. Både tekster og musikk er skrevet av lokale aktører. 

Foto: Bård Gundersen